Menu

Abonementa biļešu izmantošanas un pārvadāto pasažieru uzskaites kārtība „Rīgas taksometru parks” A/S apkalpotajos reģionālās nozīmes maršrutos

Abonementa biļešu izmantošanas un pārvadāto pasažieru uzskaites kārtība ir izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumu Nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” 37.punktu un Sabiedriskā transporta padomes apstiprinātajiem “Metodiskajiem norādījumiem par reģionālo autobusu maršrutu abonementa biļešu lietošanas, pasažieru uzskaites un finanšu atskaišu sniegšanas kārtību”.
Abonementa biļešu veidi un to lietošanas kārtība
Abonementa biļetes paredzētas braucienam „Rīgas taksometru parks” A/S turpmāk “RTP” AS (RedBus) autobusos, kas kursē reģionālajos autobusu maršrutos, kas norādīti pielikumā Nr.1. Pārvadātājs pārdod abonementa biļetes braucieniem maršrutu posmos starp divām pieturvietām:
- mēneša darba dienām turp-atpakaļ vienam mēnesim – atlaide 20%;
- visām mēneša dienām turp-atpakaļ vienam mēnesim – atlaide 20%;
Abonementa biļetes tiek ielādētas abonementa biļešu datu nesējā.
Abonementa biļetes, kas ielādēta nepersonalizētajā abonementa kartē, derīguma termiņu (kalendārais mēnesis) iespējams precizēt pie jebkura „Rīgas taksometru parks” A/S turpmāk “RTP” AS (RedBus) autovadītāja vai saņemot abonementa kartes izdruku pie “RTP” AS maršrutu taksometru stacijas dispečeres Rīgā, Elizabetes ielā 24;

Pasažierim iekāpjot autobusā ir jānorāda brauciena galamērķis, abonementa biļetes datu nesējs jāpietuvina elektroniskajam kartes lasītājam (kases aparātam) un jāsagaida biļete par braucienu.

Abonementa biļešu datu nesēji
- Nepersonalizētā abonementa karte:
• izgatavota no plastikāta;
• nesatur klienta datus – var lietot vairāki pasažieri;
• var iegādāties tikai Maršrutu taksometru stacijas dispečeru telpā. Par nepersonalizēto abonementa karti pasažieris tā iegādes brīdī maksā garantijas naudu EUR 5. (STĀJAS SPĒKĀ NO 01.07). Garantijas naudu pasažieris var saņemt atpakaļ, nododot nepersonalizēto abonementa karti tehniskā un lietošanas kārtībā Maršrutu taksometru stacijas dispečeru telpā dispečerei;
• nepieciešams tiem, kas regulāri izmanto “RTP” AS (RedBus) autobusus Rīgas rajona reģionālās nozīmes un starppilsētu nozīmes maršrutos;
• nozaudēšanas gadījumā nav iespējams bloķēt un atjaunot;
• papildināt iespējams Maršrutu taksometru stacijas dispečeru telpā pie dispečeres;
• abonementa karti nedrīkst locīt, spiest, lauzt, burzīt, mērcēt un veikt citas līdzīgas darbības, kas padara to lietošanai nederīgu.
Abonementa biļešu nodošanas un pārformēšanas kārtība
Ja pasažieris iegādāto abonementa biļeti neizmanto braukšanai autobusā, tam ir tiesības to nodot Maršrutu taksometru stacijas (Elizabetes ielā 24) dispečeru telpā dispečerei un saņemt atpakaļ naudas summu šādā apmērā:
90% apmērā no abonementa biļetes cenas, ja biļeti nodod kasē līdz biļetes derīguma termiņa sākumam;
75% apmērā no abonementa biļetes cenas par neizmantoto laiku, ja biļeti nodod kasē biļetes derīguma termiņa laikā.
Naudu izmaksā pēc iesnieguma un attiecīgo dokumentu pievienošanas, par laiku no biļetes nodošanas brīža un līdz termiņa derīguma izbeigšanās laikam.

Pasažieru ar abonementa biļetēm apkalpošanas un uzskaites kārtība
Pieturvietās autobusa vadītājs vispirms aicina iekāpt pasažierus ar abonementa biļetēm.
Pārvadāto pasažieru ar abonementa biļetēm uzskaite tiek nodrošināta pa reisu posmiem, izmantojot kases aparātu.

- Bankas Citadele maksājumu karte ar e-talonu:
• bankas maksājumu karte, kurā ir iestrādāts e-talons;
• maksājumu kartes e-talona darbības termiņš vienāds ar kartes derīguma termiņu.
• pasažierim iekāpjot autobusā ir jānorāda brauciena galamērķis, maksājumu karte ar e-talonu jāpietuvina elektroniskajam kartes lasītājam (kases aparātam) un jāsagaida biļete par braucienu;
• pēc maksājumu kartes ar e-talonu pietuvināšanas elektroniskajam kartes lasītājam (kases aparātam), nauda par braucienu tiek ieturēta no maksājuma kartes konta nākamajā dienā;
• braucienu skaits un summa tiks uzrādīta konta pārskatā Citadeles internetbankā.
• brauciena cena ir noteikta saskaņā ar „Rīgas taksometru parks” A/S apkalpojamo maršrutu cenrādi;
• brauciena maksa mēneša ietvaros – tiklīdz braucienu summa sasniedz „Rīgas taksometru parks” A/S mēneša abonementa kartes cenu, reģistrējot pārējos braucienus līdz tekošā mēneša beigām, maksa par braucieniem netiks ieturēta;
• bankas maksājumu kartei ar e-talonu netiek piemērotas personalizētās atlaides (pensionāriem, studentiem utml.). -
Maksājumu karšu ar e-talonu lietošanas nosacījumi:
• lai norēķinātos par braucieniem, ir nepieciešama derīga maksājumu karte, un kartes kontā jābūt pozitīvam atlikumam;
• ja kontā beigušies līdzekļi, klients saņems informatīvu īsziņu ar aicinājumu papildināt kontu. Ja tas netiek veikts, maksājumu kartes ar e-talonu darbība tiek apturēta;
• tiklīdz konts tiek papildināts, maksājumu kartes ar e-talonu darbība tiek atjaunota, taču norēķināšanās par braucieniem būs iespējama 72 h laikā.
• Detalizētu informāciju par maksājumu kartes ar e-talonu darbību var uzzināt citadele.lv;
• Ja rodas problēmas ar maksājumu kartes ar e-talonu darbību, var vērsties Citadeles bankas klientu atbalsta centrā pa tālruni: 67010000.