Menu

Izmaiņas braukšanas maksai reģionālās nozīmes autobusu maršrutiem!

Izmaiņas braukšanas maksai reģionālās nozīmes autobusu maršrutiem!

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta trešās daļas 5. punktu un Sabiedriskā transporta padomes 2015. gada 14. augusta lēmuma Nr. 3 (prot. Nr. 9 § 3) 3.2 apakšpunktu, Direkcija uzsāk vienotas reģionālās nozīmes maršrutu braukšanas maksas (tarifu) politikas principu ieviešanu, izsakot jaunā redakcijā braukšanas maksas (tarifu) tabulas reģionālās nozīmes autobusu maršrutiem.
Maksa par bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanu – 20% no biļetes cenas.
Izmaiņas stājas spēkā ar 2015. gada 1. oktobri.
Šīs izmaiņas šobrīd neskars Jūrmalas virziena maršrutus.

6 years, 2 months ago Comments Off on Izmaiņas braukšanas maksai reģionālās nozīmes autobusu maršrutiem!