Menu

Abonementa biļešu izmantošanas un pārvadāto pasažieru uzskaites kārtība „Rīgas taksometru parks” A/S apkalpotajos reģionālās nozīmes maršrutos

Abonementa biļešu izmantošanas un pārvadāto pasažieru uzskaites kārtība ir izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumu Nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” 37.punktu un Sabiedriskā transporta padomes apstiprinātajiem “Metodiskajiem norādījumiem par reģionālo autobusu maršrutu abonementa biļešu lietošanas, pasažieru uzskaites un finanšu atskaišu sniegšanas kārtību”.
Abonementa biļešu veidi un to lietošanas kārtība
Abonementa biļetes paredzētas braucienam „Rīgas taksometru parks” A/S turpmāk “RTP” AS (RedBus) autobusos, kas kursē reģionālajos autobusu maršrutos, kas norādīti pielikumā Nr.1. Pārvadātājs pārdod abonementa biļetes braucieniem maršrutu posmos starp divām pieturvietām:
– mēneša darba dienām turp-atpakaļ vienam mēnesim – atlaide 20%;
– visām mēneša dienām turp-atpakaļ vienam mēnesim – atlaide 20%;
Abonementa biļetes tiek ielādētas abonementa biļešu datu nesējā.
Abonementa biļetes, kas ielādēta nepersonalizētajā abonementa kartē, derīguma termiņu (kalendārais mēnesis) iespējams precizēt pie jebkura „Rīgas taksometru parks” A/S turpmāk “RTP” AS (RedBus) autovadītāja vai saņemot abonementa kartes izdruku pie “RTP” AS maršrutu taksometru stacijas dispečeres Rīgas SAO katru dienu no plkst. 08:00 – 20:00;

Pasažierim iekāpjot autobusā ir jānorāda brauciena galamērķis, abonementa biļetes datu nesējs jāpietuvina elektroniskajam kartes lasītājam (kases aparātam) un jāsagaida biļete par braucienu.

Abonementa biļešu datu nesēji
– Nepersonalizētā abonementa karte:
• izgatavota no plastikāta;
• nesatur klienta datus – var lietot vairāki pasažieri;
• var saņemt bezmaksas nepersonalizēto abonementa karti tikai Maršrutu taksometru stacijas dispečeru telpā.
• nepieciešams tiem, kas regulāri izmanto “RTP” AS (RedBus) autobusus Rīgas rajona reģionālās nozīmes un starppilsētu nozīmes maršrutos;
• nozaudēšanas gadījumā nav iespējams bloķēt un atjaunot;
• papildināt iespējams Maršrutu taksometru stacijas dispečeru telpā pie dispečeres;
• abonementa karti nedrīkst locīt, spiest, lauzt, burzīt, mērcēt un veikt citas līdzīgas darbības, kas padara to lietošanai nederīgu.
Abonementa biļešu nodošanas un pārformēšanas kārtība
Ja pasažieris iegādāto abonementa biļeti neizmanto braukšanai autobusā, tam ir tiesības to nodot RTP dispečerēm Rīgas SAO katru dienu no plkst. 08:00 – 20:00 un saņemt atpakaļ naudas summu šādā apmērā:
90% apmērā no abonementa biļetes cenas, ja biļeti nodod kasē līdz biļetes derīguma termiņa sākumam;
75% apmērā no abonementa biļetes cenas par neizmantoto laiku, ja biļeti nodod kasē biļetes derīguma termiņa laikā.
Naudu izmaksā pēc iesnieguma un attiecīgo dokumentu pievienošanas, par laiku no biļetes nodošanas brīža un līdz termiņa derīguma izbeigšanās laikam.

Pasažieru ar abonementa biļetēm apkalpošanas un uzskaites kārtība
Pieturvietās autobusa vadītājs vispirms aicina iekāpt pasažierus ar abonementa biļetēm.
Pārvadāto pasažieru ar abonementa biļetēm uzskaite tiek nodrošināta pa reisu posmiem, izmantojot kases aparātu.